กระดาษห่อเหล็ก(Anti-Rust Wrapping Paper)

กระดาษห่อเหล็ก
กระดาษห่อเหล็ก

Anti-Rust Kraft Paper for Metal Wrapping

จากสมการการเกิดสนิมคือ โลหะ+ความชื้น+ออกซิเจน= สนิม เมื่อใดที่องค์ประกอบทั้ง3ส่วนเกิดขึ้น ย่อมก่อให้เกิดสนิมบนผิวโลหะ ซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งเวลาและต้นทุนสินค้า คือเมื่อชิ้นส่วนโลหะ เช่นม้วนเหล็กคอยล์ที่เกิดสนิม ส่วนมากจะต้องทำการตัดส่วนที่เกิดสนิมทิ้งก่อให้เกิดการสูญเสีย เพิ่มต้นทุน เสียเวลาในการแก้ไขคือต้องให้พนักงานมาคัดแยกงานหรือเสียเวลาตัดส่วนทีเกิดสนิมทิ้งไป ทำให้การส่งสินค้าล่าช้า หรือถ้าแย่กว่านั้นชิ้นงานส่งไปถึงมือลูกค้าแล้วค่อยมาพบว่าเกิดสินม ก็ต้องมีการคืนสินค้าทำให้เสียทั้งเวลา เสียค่าขนส่งและที่ทำสำคัญทำให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านคุณภาพ ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่เชื่อถือ ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญในการป้องกันปัญหา ดีกว่าต้องมาน้่งเสียเวลาแก้ปัญหาในภายหลัง

กระดาษห่อเหล็ก
กระดาษห่อเหล็ก

กระดาษห่อเหล็ก
กระดาษห่อเหล็ก
กระดาษห่อเหล็ก
กระดาษห่อเหล็ก

กระดาษคราฟท์กันสนิม (VCI Kraft Paper)

vci-kraft-paper
vci-kraft-paper

กระดาษคราฟท์กันสนิม VCI Kraft Paper

โดย VCI ย่อมาจาก Volatile Corrosion Inhibitor เป็นอีกเทคโนโลยีในการป้องกันการเกิดสนิมโดยใช้หลักการป้องกันการเกิดสนิมด้วยการระเหยของสารกันสนิม (VCI Chemical) โดยใช้เทคนิคการเคลือบ(Coating) สารกันสนิมไว้บนพื้นผิวชั้นนอกของกระดาษคราฟท์ โดยอาศัยคุณสมบัติของกระดาษคราฟท์คือมีผิวหยาบสามารถอุ้มสารกันสนิมไว้ในตัวได้มาก และมีความเหนียวแข็งแรง เพื่อใช้ในการห่อหุ้มเพื่อปกคลุมที่ผิวของชิ้นงาน จากนั้นโมเลกุลสารกันสนิมที่เคลือบไว้ที่ผิวของกระดาษคราฟท์จะระเหยออกมาเกาะบนผิวของชิ้นงานและทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิล์มบางๆเคลือบที่ผิวชิ้นงาน ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถทำปฏิกริยากับผิวของโลหะได้ จึงไม่เกิดขบวนการอ๊อกซิไดซ์ (Oxidisation) หรือไม่เกิดสนิมที่ผิวของโลหะนั้นเอง

กระดาษป้องกันสนิมแรปม้วนเหล็กคอยล์
กระดาษป้องกันสนิมแรปม้วนเหล็กคอยล์

กระดาษคราฟท์กันสนิมสามารถป้องกันการเกิดสนิมกับโลหะเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม เป็นต้น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เอ็นดูแพ้ค จำกัด (Endupak Co.,Ltd.)
คุณเจษฎา/Sales
Mobile: 098-995-3600
Tel/Fax: 02-508-4324
email:sales@endupak.com
LINE ID: endupak

Sitemap / Sitemap Image