กระดาษกันสนิมห่อเหล็กคอยล์

กระดาษกันสนิมห่อเหล็กคอยล์
กระดาษกันสนิมห่อเหล็กคอยล์
กระดาษกันสนิมห่อเหล็กคอยล์
กระดาษกันสนิมห่อเหล็กคอยล์
กระดาษกันสนิมห่อเหล็กคอยล์
กระดาษกันสนิมห่อเหล็กคอยล์

กระดาษห่อเหล็ก(Anti-Rust Wrapping Paper)

กระดาษห่อเหล็ก
กระดาษห่อเหล็ก

Anti-Rust Kraft Paper for Metal Wrapping

จากสมการการเกิดสนิมคือ โลหะ+ความชื้น+ออกซิเจน= สนิม เมื่อใดที่องค์ประกอบทั้ง3ส่วนเกิดขึ้น ย่อมก่อให้เกิดสนิมบนผิวโลหะ ซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งเวลาและต้นทุนสินค้า คือเมื่อชิ้นส่วนโลหะ เช่นม้วนเหล็กคอยล์ที่เกิดสนิม ส่วนมากจะต้องทำการตัดส่วนที่เกิดสนิมทิ้งก่อให้เกิดการสูญเสีย เพิ่มต้นทุน เสียเวลาในการแก้ไขคือต้องให้พนักงานมาคัดแยกงานหรือเสียเวลาตัดส่วนทีเกิดสนิมทิ้งไป ทำให้การส่งสินค้าล่าช้า หรือถ้าแย่กว่านั้นชิ้นงานส่งไปถึงมือลูกค้าแล้วค่อยมาพบว่าเกิดสินม ก็ต้องมีการคืนสินค้าทำให้เสียทั้งเวลา เสียค่าขนส่งและที่ทำสำคัญทำให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านคุณภาพ ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่เชื่อถือ ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญในการป้องกันปัญหา ดีกว่าต้องมาน้่งเสียเวลาแก้ปัญหาในภายหลัง

กระดาษห่อเหล็ก
กระดาษห่อเหล็ก

กระดาษห่อเหล็ก
กระดาษห่อเหล็ก
กระดาษห่อเหล็ก
กระดาษห่อเหล็ก