กระดาษกันสนิมแต่ละยี่ห้อ เหมือนกันไหม ?

ภาพประกอบสารวีซีไอของ GREEVCi THAILAND
ภาพประกอบสารวีซีไอของ GREEVCi THAILAND

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ช่วยป้องกันสนิม ในปัจจุบันมีให้เลือกอย่างหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาด ซึ่งอาจทำให้ผู้คนที่ต้องการจะซื้อเพื่อนำมาใช้ในการช่วยป้องกันสนิมนั้น อาจจะทำให้มีความสงสัยได้ว่า แตกต่างกันอย่างไร หรือว่า คุณภาพ เกรด คุณสมบัติ แตกต่างกันไหม ตัวอย่างเช่น ป้องกันสนิมได้ นาน – การป้องกันสนิม – ความเสื่อมสภาพ เหมือนกันไหม ?
               ซึ่งปัจจัยที่แท้จริงคือ การใช้งานของผู้ใช้นั้นเอง เพราะหากมีการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถนุถนอมก็ทำให้หมดสภาพไวแตกต่างกันนั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น หากเราใช้ถุงพลาสติกกันสนิม แต่เราเปิดปากถุงทิ้งไว้ ก็จะทำให้สารป้องกันสนิมระเหยออกไปหมดได้ VCi : Volotile Corrosion Inhibitor สารป้องกันสนิมแบบระเหย ส่วนคุณสมบัตินั้นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นจากสารแต่งเติมที่เพิ่มแต่งลงไปเท่านั้น ซึ่งแต่ละบริษัทก็ะจะแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะ ซีรัส หรือ โบเซลอน กรีนวีซีไอ ก็ด้วยเช่นกัน
               ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้แต่ละยี่ห้อมีความหลากหลายที่แตกต่างกันซึ่งหากต้องการคำแนะนำเหรือมีความสงสัยติดต่อสอบถามต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 081-042-4988 หรือช่องทางไลน์ @greenvci

Leave a Reply