ประโยชน์ของกระดาษกันสนิม(Benefits of VCi Paper)

VCi Paper-Benefits
VCi Paper-Benefits

ประโยชน์ของกระดาษกันสนิม(Benefits of VCiPaper)

ในแต่ละปี แต่ละหลายบริษัทต้องสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลเพื่อใช้กับการป้องกันการเกิดสนิม วิธีการป้องกันสนิมแบบดั่งเดิมที่นิยมใช้กันเช่นการทาจารบี หรือการจุ่มน้ำมันกันสนิมนั้น ยิ่งเพิ่มต้นทุนดำเนินการและความยุ่งยากและสิ้นเปลืองเวลา  ในการทำงานอีกมากมาย และในหลายกรณีวิธีการเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ผลด้วยซ้ำ

ดังนั้่นการใช้บรรจุภัณฑ์กันสนิม เช่นกระดาษกันสนิมจึงสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธภาพ

1.ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และสามารถรีไซเคิลได้(Non-Toxic and Recyclable)

2.สามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์เดิมได้ทันที

3.ช่วยป้องกันความชื้นอันเป็นสาเหตของการเกิดสนิม

4.ง่ายต่อการใช้งาน โดยสามารถใช้ห่อหุ้มชิ้นงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลากับการเตรียมทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงาน

5.ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดเพื่อเอาสาร VCi ออกจากผิวชิ้นงานก่อนการเชื่อม

6.ช่วยลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่ำลง ทำให้มีกำไรมากขึ้น

7.สามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บที่แน่นอนได้

Leave a Reply