กระดาษกันสนิมเคลือบฟิล์มกระสอบ (VCI KRAFT LAMINATED PE AND WOVEN)

กระดาษกันสนิมเคลือบฟิล์มกระสอบ (VCI KRAFT LAMINATED PE AND WOVEN)

กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ01
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ01

กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ ใช้สำหรับงานที่ต้องห่อหุ้มสินค้าเพื่อป้องกันการเกิดสนิม สำหรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากชิ้นงานมีความคม การใช้งานจะนำด้านกระดาษสัมผัสกับตัวชิ้นงานส่วนด้านที่เป็นพลาสติกกระสอบ จะอยู่ด้านนอก มีความแข็งแรงสูง ขาดยาก

กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ02
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ02
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ03
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ03
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ04
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ04
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ06
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ06
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ07
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ07
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ09
กระดาษกันสนิมแบบเคลือบกระสอบ09

Leave a Reply