กระดาษกันสนิมลูกปืน(VCI Paper for Ball Bearing)

กระดาษกันสนิมลูกปืนBearing-1
กระดาษกันสนิมลูกปืนBearing-1

จากรูปเป็นการแพคงานลูกปืน(Ball Bearing) ก่อนที่จะอัดบรรจุเข้ากับตลับลูกปืน(Bearing Housing) โดยเป็นการประยุกต์ใช้แผ่ยกระดาษกันสนิม(VCI Paper)ร่วมกับถุงซิปล็อค

Leave a Reply