กระดาษกันสนิมกับปริมาตรกล่อง

วันนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจสามารถช่วยลดต้นทุนในการใช้บรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมประเภทกระดาษกันสนิมมาแนะนำครับ
โดยตามหลักทฤษฎีแล้วถ้าเทียบเป็นขนาดพื้นที่คือกว้างxยาว กระดาษกันสนิมไม่จำเป็นจะต้องกว้างยาว = พื้นที่ของภาชนะเช่นกล่องหรือลังก็ได้นะครับโดยตามหลักจะใช้แค่หนึ่งในสามของพื้นที่
เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกขนาดกว้าง 30 × 45cm เราสามารถใช้กระดาษแค่ 30×15 cm เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวอุ้มศาลแล้วปล่อยโมเลกุลของสารป้องกันสนิมออกมาได้ทั่วพื้นที่
หรือถ้าเป็นกรณีเทียบเป็นปริมาตรนะครับปริมาณก็คือขนาด กว้างxยาวxสูง
ตามหลักจะใช้กระดาษ =ด้านใดด้านหนึ่งของตัวกล่องนะครับยกตัวอย่างเช่นกล่องขนาด 30 × 30 × 30cm เราสามารถใช้ขนาดกระดาษกว้าง 30 × 30cm ก็สามารถครอบคลุมทั่วปริมาตรของกล่องได้
แต่ถ้าเป็นกรณีของกล่องที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนะนำให้ใช้ด้านกว้างกับด้านยาว หรือด้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแทนนะครับ

 

Leave a Reply