กระดาษกันสนิมกับถุงพลาสติกกันสนิมใช้งานเหมือนกันไหม ?

ตัวอย่างรูปการใช้งานกระดาษกันสนิมและรูปพลาสติกกันสนิม
ตัวอย่างรูปการใช้งานกระดาษกันสนิมและรูปพลาสติกกันสนิม

กระดาษกันสนิมและพลาสติกกันสนิมแตกต่างกันไหม ?
ผลิตภัณฑ์ VCi นั้นมีหลากหลายรูปแบบซึ่งมีทั้งในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความแตกต่างหลักๆคือรูปแบบการใช้งานนั่นเอง ยกตัวอย่างในกรณีนี้ก็คือ
พลาสติกกันสนิม (VCi Film) และ กระดาษกันสนิม (VCi Paper)
โดยตามหลักการแล้วทั้ง 2 อย่างคือมีคุณสัมบัติในการช่วยป้องกันสนิมทั้งคู่ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการใช้งานตามลักษณะของการแตกต่างกันไปนั้นเองตามที่กล่าวไว้ข้างตน เราจึงยกตัวอย่างรูปประกอบในวันนี้เป็นการใข้งานทั้ง 2 อย่างด้วยกันพร้อมๆกันนั่นเอง ก็หวังว่าในวันนี้ทุกคนจะเข้าใจการป้องกันสนิมของเรามากขึ้น

Leave a Reply