การป้องกันสนิมสายกีตาร์

Rust Protection for Guitar String
Rust Protection for Guitar String

How to Prevent Guitar Corrosion

กระดาษคราฟท์กันสนิม(VCI Kraft Paper ) VCI หรือ Volatile Corrosion Inhibitor คือสารระเหยเพื่อนยับยั้งการกัดกร่อน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมแล้วยังสามารถใช้ในแวดวงศิลปะและดนตรีอย่างการผลิตและจัดเก็บเครื่องดนตรีและส่วนประกอบต่างๆที่เป็นโลหะ เช่นเครื่องดนตรีประเภทสาย เช่นสายกีตาร์ กีตาร์เบสเป็นต้น
ส่วนใหญ่สายกีตาร์จะผลิตวัสดุ2ชนิดคือ
1.สายโลหะ หรือ Steel stringed guitars
จะใช้กับกีตาร์โฟร์ค(Folk Guitar)หรือกีตาร์คันทรี(Country Guitar)
2.สายไนลอนนมหรือ Nylon stringed guitars
ส่วนใหญ่จะใช้กับแนวกีตาร์คลาสสิก(Classsic Guitar)
Continue reading “การป้องกันสนิมสายกีตาร์”