กระดาษกันสนิมแบบเคลือบฟิล์ม

    กระดาษกันสนิมแบบเคลือบฟิล์มกระดาษกันสนิมแบบเคลือบฟิล์ม

กระดาษคราฟท์ มองดูจากภายนอกก็เหมือนกระดาษคราฟท์ธรรมดาทั่วไป แต่กระดาษคราฟท์ของทางเรานั้นไม่ธรรมดาเหมือนหน้าตานะครับ

Continue reading “กระดาษกันสนิมแบบเคลือบฟิล์ม”

กระดาษกันสนิม3แบบ

วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกระดาษกันสนิม ทั้งสามรูปแบบของทางบริษัทให้พี่ๆน้องๆฟังกันนะครับ

กระดาษกันสนิม 3แบบ
กระดาษกันสนิม 3แบบ

1.รูปแบบที่หนึ่งเป็นกระดาษครับกันสนิมที่โครงสร้างมีแค่กระดาษคราฟท์ สีนำ้ตาล

Continue reading “กระดาษกันสนิม3แบบ”

GREENVCi Kraft Paper

ในอุตสาหกรรมเหล็กและอิเล็กทรอนิคส์ ด้วยการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนและเป็นสนิม (VCI Chemical) ในขั้นตอนการบรรจุสินค้า เพียงเท่านี้ปัญหาเรื่องการสูญเสียคุณสมบัติของสินค้าเหล็กและอิเล็กทรอนิคส์ก็จะหมดไป พร้อมกันนี้สารป้องกันสนิม VCI ยังช่วยยืดระยะเวลาการจัดเก็บรักษาสินค้าให้นานขึ้นได้อีกด้วย ในปัจจุบันราคาของบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิม VCI ก็ไม่สูงจนเกินไป ลูกค้าสามารถกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานได้ตามความต้องการและงบประมาณการจัดซื้อ

VCI Kraft Paper
VCI Kraft Paper

การทำงานของบรรจุภัณฑ์ VCI:

บรรจุภัณฑ์  VCI แต่ละประเภทถูกผลิตด้วยขั้นตอนการเติมสารประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติสามารถแตกตัวเป็นโมเลกุลเดี่ยวและกระจายไปในอากาศโดยรอบได้ด้วยตัวมันเอง ในสภาวะที่ชิ้นส่วนโลหะถูกจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ VCI ในลักษณะปิดมิดชิด พื้นผิวโลหะจะอิ่มตัวด้วยโมเลกุล VCI เสมือนกับมีฟิล์มบางๆที่มองไม่เห็นเคลือบบนผิวโลหะอยู่

VCI Kraft Paper
VCI Kraft Paper

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิม VCI:

– ใช้พื้นที่การจัดการน้อยหรืออาจไม่จำเป็นต้องเตรียมพื้นที่สำหรับขั้นตอน  VCI นี้เลย

– กำจัดปัญหาความยุ่งยากเรื่องความสกปรก รอยเปื้อนน้ำมัน

– เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

VCI Kraft Paper
VCI Kraft Paper

บรรจุภัณฑ์กันสนิม:

กระดาษหรือพลาสติก VCI ผลิตจากสารเคมีที่ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยในการยับยั้งการกัดกร่อนเป็นสนิมสำหรับโลหะ สารเคมีนี้มีคุณสมบัติในการสลายตัวได้เองโดยการระเหยเป็นละอองในอากาศ เมื่อชิ้นส่วนโลหะถูกบรรจุหรือห่อหุ้มด้วยบรรจุภัณฑ์ VCI สารเคมีชนิดพิเศษนี้จะปลดปล่อยโมเลกุลไปในอากาศรอบๆชิ้นโลหะ หลังจากนั้นจึงมารวมตัวกันที่บริเวณพื้นผิวโดยรอบของชิ้นโลหะในปริมาณเข้มข้นระดับหนึ่งแล้วจึงจัดเรียงตัวก่อให้เกิดเป็นชั้นฟิล์มห่อหุ้มชิ้นโลหะนั้นๆไว้ ชั้นฟิล์มที่ว่านี้มีคุณสมบัติสำคัญคือช่วยป้องกันไม่ให้เกลือ ฝุ่นละออง ออกซิเจน หรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆสัมผัสชิ้นโลหะได้โดยตรงและนำมาซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดปัญหาการกัดกร่อนเป็นสนิมตามมา

GREENVCi Kraft Paper

VCI KRAFT PAPER-กระดาษคราฟท์กันสนิม

Type-of-VCI-Kraft-Paper
Type-of-VCI-Kraft-Paper

แบบที่#1-กระดาษคราฟท์กันสนิม ( Non-Laminated VCI Kraft Paper)

โครงสร้าง:

กระดาษคราฟท์ความหนา 80แกรม
เคลือบสารป้องกันสนิมทั้งสองด้าน

VCI Krat Paper for Auto Parts
VCI Krat Paper for Auto Parts

การใช้งาน:

ใช้ห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิม หรือใช้ทำหน้าปล่อยสาร(Emitter) โดยการวางแผ่นกระดาษในภาชนะปิด เช่นวางในถุงพลาสติกหรือวางในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิด
เพื่อให้สารจากตัวกระดาษฟุ้งกระจาย อบอวลอยู่ภายในภาชนะที่ปิดสนิทเหล่านั้น

Continue reading “GREENVCi Kraft Paper”