ส่ิงที่ไม่ควรทำกับโลหะเหล็ก

สิ่งที่ไม่ควรทำกับชิ้นงานโลหะเหล็ก
สิ่งที่ไม่ควรทำกับชิ้นงานโลหะเหล็ก

คราบสนิมบนผิวโลหะ ที่เกิดจากการขาดการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อย (ที่ไม่น้อยเมื่อเกิดปัญหา)

สิ่งที่ไม่ควรทำกับชิ้นงานโลหะเหล็ก
สิ่งที่ไม่ควรทำกับชิ้นงานโลหะเหล็ก

ไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ทำให้คราบเหงือ ซึงมีความเค็ม(เกลือ) ทำให้เกิดสนิมได้

สิ่งที่ไม่ควรทำกับชิ้นงานโลหะเหล็ก
สิ่งที่ไม่ควรทำกับชิ้นงานโลหะเหล็ก

การห่อด้วยฟิล์มยึด (Stretch Film) ไม่สามารถ ช่วยป้องกันสนิมได้

สิ่งที่ไม่ควรทำกับชิ้นงานโลหะเหล็ก
สิ่งที่ไม่ควรทำกับชิ้นงานโลหะเหล็ก

ไม่ควรปล่อยชิ้นส่วนโลหะในที่โล่ง โดยไม่มีการป้องกัน