GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิมห่อชิ้นส่วนรถยนต์

กระดาษกันสนิมเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันสนิม
โดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ที่ช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาของโลหะที่มีความชื้นซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อน กระดาษกันสนิมสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มชั้นนอก, ชั้นภายใน, วางแทรกระหว่างชั้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะได้

GreenVCI : ปกป้องชิ้นส่วนโลหะของคุณด้วยกระดาษคราฟท์กันสนิม

ในประเทศไทยคุณสามารถหากระดาษ VCI (Vapor Corrosion Inhibitor) ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันสนิมบนชิ้นส่วนโลหะได้ ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เสนอโดย GreenVCI มีคุณสมบัติเคลือบสารป้องกันสนิมทั้งสองด้านบนกระดาษคราฟท์หนา 80 แกรม หมายความว่าสามารถป้องกันชิ้นส่วนโลหะจากสนิมได้ไม่ว่าจะใช้ด้านใดก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยสารเมื่อวางในภาชนะปิด เช่นถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติกที่มีฝาปิด

GreenVCI : กระดาษกันสนิมทำงานอย่างไร ?

กระดาษกันสนิม (หรือ กระดาษ VCI – Volatile Corrosion Inhibitor)
เป็นกระดาษที่ผสมสาร VCI ลงไปในเนื้อกระดาษเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมบนผิวโลหะที่อยู่ภายใน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อกระดาษและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบาง ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม กระดาษกันสนิมมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นในการป้องกันสนิม ขนาดและความหนาของกระดาษกันสนิมมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานและประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม คุณสามารถหากระดาษกันสนิมที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณได้จากผู้ผลิตและจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้

GreenVCI : ป้องกันสนิมด้วยกระดาษคราฟท์กันสนิม

กระดาษกันสนิมเป็นประเภทกระดาษพิเศษที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิมขึ้นกับโลหะหรือชิ้นส่วนโลหะ ลักษณะสำคัญของกระดาษกันสนิมมีดังนี้

  1. ส่วนประกอบหลัก คือ กระดาษที่มีการเคลือบด้วยสารเคลือบพิเศษเช่น ไนไตรท์ เบนโซเอต เป็นต้น ช่วยดูดซับออกซิเจนและความชื้นได้
  2. มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมได้ดี เนื่องจากสามารถดูดซับออกซิเจนและความชื้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดสนิม
  3. ใช้สำหรับห่อหุ้มหรือวางชิ้นงานโลหะเพื่อป้องกันสนิมในระหว่างการเก็บรักษาหรือการขนส่ง
  4. มีทั้งแบบกระดาษเปล่าและแบบซองซึ่งสามารถนำไปบรรจุชิ้นงานโลหะได้โดยตรง
  5. กระดาษกันสนิมมีอายุการใช้งานจำกัด ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพ โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 1-5 ปี

กระดาษกันสนิมจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเก็บรักษาชิ้นงานโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมในระยะยาว ช่วยลดการสูญเสียจากการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี

GreenVCI : กระดาษกันสนิม ห่อพับเก็บง่ายๆ ไม่ต้องเลอะมือ

VCI Paper PE Laminate

กระดาษเคลือบสารป้องกันสนิมแค่เพียงด้านเดียว คือด้านที่เป็นผิวกระดาษ (VCI Paper)
เวลาใช้งานต้องนำด้านผิวกระดาษเข้าหาผิวโลหะ ลักษณะทางกายภาพคือกระดาษคราฟท์เคลือบพลาสติกพีอี (คล้ายกระดาษห่อข้าวมันไก่)เพื่อเสริมความแข็งแรง ส่วนอีกด้านหนึ่งเคลือบสารป้องกันสนิม เวลาใช้งานต้องนำด้านผิวกระดาษเข้าหาผิวโลหะ การใช้งาน: ใช้ห่อหุ้มชิ้นงานชิ้นส่วนโลหะ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยใช้ห่อหุ่มแบบมิดชิด ปิดสนิทคล้ายการห่อของขวัญ เพื่อให้สารป้องกันสนิมระเหยอยู่ภายใน โมเลกุลของสารจะทำหน้าที่เหมือนชั้นฟิล์ม ป้องกันการปฏิกริยาระหว่างผิวโลหะกับออกซิเจน โดยมีด้านที่เคลือบพลาสติก ทำหหน้าที่ป้องกันน้ำและความชื้นอยู่ด้านนอก

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิมใช้ในงานห่อเหล็กและชิ้นส่วนโลหะ

กระดาษกันสนิม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวโลหะ โดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) เคลือบอยู่ภายในเนื้อกระดาษ ซึ่งจะระเหยออกมาและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงช่วยป้องกันการออกซิเดชันหรือการเกิดสนิมได้. กระดาษกันสนิมเหมาะสำหรับใช้ห่อหุ้มชิ้นงานชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยใช้ห่อหุ่มแบบมิดชิด ปิดสนิทคล้ายการห่อของขวัญ เพื่อให้สารป้องกันสนิมระเหยอยู่ภายใน โมเลกุลของสารจะทำหน้าที่เหมือนชั้นฟิล์ม ป้องกันการปฏิกริยาระหว่างผิวโลหะกับออกซิเจน โดยมีด้านที่เคลือบพลาสติก ทำหหน้าที่ป้องกันน้ำและความชื้นอยู่ด้านนอก

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิม 80 แกรม

กระดาษกันสนิมแบบแผ่นคือกระดาษที่มีสาร VCI เคลือบไว้บนพื้นผิว และตัดเป็นแผ่นขนาดต่างๆ เพื่อใช้ห่อหุ้มชิ้นงานโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม กระดาษกันสนิมแบบแผ่นมีข้อดีคือสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษในการตัดหรือปรับขนาด และสามารถห่อหุ้มชิ้นงานที่มีรูปร่างแปลกปลอมได้ กระดาษกันสนิมแบบแผ่นมีขนาดและความหนาต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน และประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิมแบบสกรีนโลโก้ 55แกรม

กระดาษกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวโลหะ โดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) เคลือบอยู่ภายในเนื้อกระดาษ ซึ่งจะระเหยออกมาและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงช่วยป้องกันการออกซิเดชันหรือการเกิดสนิมได้ นอกจากนี้ กระดาษกันสนิมยังสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มชั้นนอก, ชั้นภายใน, วางแทรกระหว่างชั้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะที่มีความชื้นชื่งทำให้เกิดการกัดกร่อน สารจาก VCI จะระเหยเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์และผู้ใช้สามารถใช้งานในขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องล้างออก

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิมห่อชิ้นส่วนรถยนต์

กระดาษกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวโลหะ โดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) เคลือบอยู่ภายในเนื้อกระดาษ ซึ่งจะระเหยออกมาและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงช่วยป้องกันการออกซิเดชันหรือการเกิดสนิมได้
กระดาษกันสนิมสามารถใช้ได้กับชิ้นส่วนโลหะและงานเหล็กทุกประเภท รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และเหมาะสำหรับการส่งออกไปยังประเทศที่มีข้อกำหนดเข้มงวดทางด้านผลพิษ¹ สำหรับการเก็บรักษา ควรเก็บกระดาษกันสนิมให้ห่างจากความร้อน แสงแดด เปลวไฟ และความชื้น และควรใส่ถุงมือทุกครั้งก่อนจับขึ้นงาน เพื่อป้องกันคราบเหงื่อหรือความชื้นที่อาจเกิดจากมือ

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิม 80แกรม

กระดาษกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวโลหะ โดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ที่จะระเหยออกมาจากกระดาษและสร้างฟิล์มป้องกันบนพื้นผิวโลหะ ช่วยให้โลหะไม่เกิดปฏิกิริยากับความชื้นและอากาศ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดสนิมได้
กระดาษชนิดนี้สามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 18-36 เดือน และเหมาะสำหรับใช้ในการห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หรืองานเหล็กทุกประเภท นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าและการส่งออกไปยังประเทศที่มีข้อกำหนดเข้มงวดเกี่ยวกับผลพิษ
กระดาษกันสนิมช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของขบวนการผลิต เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันกันสนิมหรือสารป้องกันสนิมอื่นๆ และชิ้นงานจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องล้างออก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save