GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิมใช้กันผลิตภัณฑ์แบบใด

กระดาษกันสนิมเป็นวัสดุที่ใช้ในการห่อหรือปกป้องชิ้นส่วนโลหะ เช่น อะไหล่รถยนต์ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม มีคุณสมบัติดังนี้:

 1. ป้องกันความชื้น: ช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นสัมผัสกับโลหะโดยตรง
 2. มีสารป้องกันสนิม: มักจะมีสารเคมีที่ช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
 3. ระบายอากาศได้: ช่วยไม่ให้เกิดการสะสมของความชื้น
 4. ใช้งานง่าย: สามารถห่อหรือพันรอบชิ้นส่วนได้สะดวก
 5. ประหยัดพื้นที่: มีความบางทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ

กระดาษชนิดนี้มีประโยชน์อย่างมากในการเก็บรักษาอะไหล่รถยนต์ โดยเฉพาะในระหว่างการขนส่งหรือการจัดเก็บเป็นเวลานาน

GreenVCI : คุณสมบัติกระดาษคราฟท์กันสนิม

กระดาษกันสนิม (Volatile Corrosion Inhibitor) เป็นวัสดุที่ใช้ในการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ โดยมีคุณสมบัติดังนี้:

 1. ปล่อยสารระเหยที่ยับยั้งการกัดกร่อน ซึ่งจะเคลือบผิวโลหะและป้องกันการเกิดสนิม
 2. ใช้งานง่าย สามารถห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะหรือวางไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
 3. เหมาะสำหรับการเก็บรักษาและขนส่งชิ้นส่วนโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 4. ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือจาระบีในการป้องกันสนิม ทำให้สะอาดและประหยัดเวลาในการทำความสะอาด
 5. สามารถใช้ได้กับโลหะหลายชนิด เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม

GreenVCI : ส่วนประกอบของกระดาษคราฟท์กันสนิม


กระดาษกันสนิมเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับป้องกันผิวโลหะจากการเกิดสนิม โดยทั่วไปมีส่วนประกอบหลักดังนี้:

 1. กระดาษพื้นฐาน
 2. สารป้องกันการกัดกร่อน เช่น โซเดียมไนไตรท์ หรือ สารอื่นๆที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน

กระดาษชนิดนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น:

 • การขนส่งและจัดเก็บชิ้นส่วนโลหะ
 • การบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์โลหะ
 • การปกป้องเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างการจัดเก็บ

วิธีการใช้งานโดยทั่วไปคือการห่อหุ้มชิ้นงานโลหะด้วยกระดาษกันสนิม ซึ่งจะช่วยป้องกันความชื้นและสารที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิมห่อชิ้นส่วนรถยนต์

กระดาษกันสนิมเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันสนิม
โดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ที่ช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาของโลหะที่มีความชื้นซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อน กระดาษกันสนิมสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มชั้นนอก, ชั้นภายใน, วางแทรกระหว่างชั้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะได้

GreenVCI : กระดาษกันสนิมทำงานอย่างไร ?

กระดาษกันสนิม (หรือ กระดาษ VCI – Volatile Corrosion Inhibitor)
เป็นกระดาษที่ผสมสาร VCI ลงไปในเนื้อกระดาษเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมบนผิวโลหะที่อยู่ภายใน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อกระดาษและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบาง ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม กระดาษกันสนิมมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นในการป้องกันสนิม ขนาดและความหนาของกระดาษกันสนิมมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานและประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม คุณสามารถหากระดาษกันสนิมที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณได้จากผู้ผลิตและจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้

GreenVCI : กระดาษกันสนิมดีอย่างไร

กระดาษกันสนิมเป็นกระดาษที่มีการเคลือบหรือผสมสารเคมีบางอย่างเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม ซึ่งมีคุณสมบัติหลักดังนี้

 1. ป้องกันสนิม
  กระดาษกันสนิมจะมีการเคลือบหรือผสมสารเคมีป้องกันสนิม เช่น ไนไตรท์ ซิลิกาเจล หรือสารประกอบอนุภาคขนาดเล็กบางชนิด เพื่อยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ทำให้เกิดสนิมขึ้นบนผิวโลหะ
 2. ซับความชื้น
  บางชนิดของกระดาษกันสนิมจะมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นได้ดี เพื่อช่วยลดความชื้นในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดสนิม
 3. ใช้งานง่าย
  กระดาษกันสนิมสามารถนำมาห่อหุ้มหรือวางไว้ในบรรจุภัณฑ์ร่วมกับชิ้นงานโลหะได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน
 4. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  กระดาษกันสนิมมักทำจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระดาษกันสนิมมีประโยชน์สำหรับการเก็บรักษาและจัดส่งชิ้นงานโลหะต่างๆ เช่น เครื่องมือ อะไหล่ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งาน​​​​​​​​​​​​​​​​

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิม 80 แกรม

กระดาษกันสนิมแบบแผ่นคือกระดาษที่มีสาร VCI เคลือบไว้บนพื้นผิว และตัดเป็นแผ่นขนาดต่างๆ เพื่อใช้ห่อหุ้มชิ้นงานโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม กระดาษกันสนิมแบบแผ่นมีข้อดีคือสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษในการตัดหรือปรับขนาด และสามารถห่อหุ้มชิ้นงานที่มีรูปร่างแปลกปลอมได้ กระดาษกันสนิมแบบแผ่นมีขนาดและความหนาต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน และประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม

GreenVCI : กระดาษคราฟท์+สารกันสนิม สำหรับห่อชิ้นส่วนรถยนต์

กระดาษกันสนิมคือ กระดาษที่มีสารป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เคลือบไว้ในเนื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อกระดาษและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม

กระดาษกันสนิมมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความหนา วัสดุที่ใช้เคลือบ และการใช้งาน บางประเภทมีการสกรีนโลโก้บนกระดาษ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิตบางประเภทมีการรวมกระดาษกับส่วนประกอบอื่น เช่น พลาสติก โฟม หรือกระดาษอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันความชื้นได้ดีขึ้น

กระดาษกันสนิมเหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นส่วนโลหะ หรืองานเหล็กทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมยาง และอื่นๆ กระดาษกันสนิมช่วยลดขั้นตอนการทำงานในการป้องกันสนิม ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิต

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิมห่อชิ้นส่วนรถยนต์

กระดาษกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวโลหะ โดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) เคลือบอยู่ภายในเนื้อกระดาษ ซึ่งจะระเหยออกมาและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงช่วยป้องกันการออกซิเดชันหรือการเกิดสนิมได้
กระดาษกันสนิมสามารถใช้ได้กับชิ้นส่วนโลหะและงานเหล็กทุกประเภท รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และเหมาะสำหรับการส่งออกไปยังประเทศที่มีข้อกำหนดเข้มงวดทางด้านผลพิษ¹ สำหรับการเก็บรักษา ควรเก็บกระดาษกันสนิมให้ห่างจากความร้อน แสงแดด เปลวไฟ และความชื้น และควรใส่ถุงมือทุกครั้งก่อนจับขึ้นงาน เพื่อป้องกันคราบเหงื่อหรือความชื้นที่อาจเกิดจากมือ

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิม 80แกรม

กระดาษกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวโลหะ โดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ที่จะระเหยออกมาจากกระดาษและสร้างฟิล์มป้องกันบนพื้นผิวโลหะ ช่วยให้โลหะไม่เกิดปฏิกิริยากับความชื้นและอากาศ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดสนิมได้
กระดาษชนิดนี้สามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 18-36 เดือน และเหมาะสำหรับใช้ในการห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หรืองานเหล็กทุกประเภท นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในคลังสินค้าและการส่งออกไปยังประเทศที่มีข้อกำหนดเข้มงวดเกี่ยวกับผลพิษ
กระดาษกันสนิมช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของขบวนการผลิต เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันกันสนิมหรือสารป้องกันสนิมอื่นๆ และชิ้นงานจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องล้างออก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save