GreenVCI : กระดาษกันสนิมดีอย่างไร

กระดาษกันสนิมเป็นกระดาษที่มีการเคลือบหรือผสมสารเคมีบางอย่างเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม ซึ่งมีคุณสมบัติหลักดังนี้

 1. ป้องกันสนิม
  กระดาษกันสนิมจะมีการเคลือบหรือผสมสารเคมีป้องกันสนิม เช่น ไนไตรท์ ซิลิกาเจล หรือสารประกอบอนุภาคขนาดเล็กบางชนิด เพื่อยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ทำให้เกิดสนิมขึ้นบนผิวโลหะ
 2. ซับความชื้น
  บางชนิดของกระดาษกันสนิมจะมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นได้ดี เพื่อช่วยลดความชื้นในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดสนิม
 3. ใช้งานง่าย
  กระดาษกันสนิมสามารถนำมาห่อหุ้มหรือวางไว้ในบรรจุภัณฑ์ร่วมกับชิ้นงานโลหะได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน
 4. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  กระดาษกันสนิมมักทำจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระดาษกันสนิมมีประโยชน์สำหรับการเก็บรักษาและจัดส่งชิ้นงานโลหะต่างๆ เช่น เครื่องมือ อะไหล่ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งาน​​​​​​​​​​​​​​​​

GreenVCI : กระดาษคราฟท์+สารกันสนิม สำหรับห่อชิ้นส่วนรถยนต์

กระดาษกันสนิมคือ กระดาษที่มีสารป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เคลือบไว้ในเนื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อกระดาษและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม

กระดาษกันสนิมมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความหนา วัสดุที่ใช้เคลือบ และการใช้งาน บางประเภทมีการสกรีนโลโก้บนกระดาษ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิตบางประเภทมีการรวมกระดาษกับส่วนประกอบอื่น เช่น พลาสติก โฟม หรือกระดาษอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันความชื้นได้ดีขึ้น

กระดาษกันสนิมเหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นส่วนโลหะ หรืองานเหล็กทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมยาง และอื่นๆ กระดาษกันสนิมช่วยลดขั้นตอนการทำงานในการป้องกันสนิม ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิต

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิมแบบสกรีนโลโก้ 55แกรม

กระดาษกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวโลหะ โดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) เคลือบอยู่ภายในเนื้อกระดาษ ซึ่งจะระเหยออกมาและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงช่วยป้องกันการออกซิเดชันหรือการเกิดสนิมได้ นอกจากนี้ กระดาษกันสนิมยังสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มชั้นนอก, ชั้นภายใน, วางแทรกระหว่างชั้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะที่มีความชื้นชื่งทำให้เกิดการกัดกร่อน สารจาก VCI จะระเหยเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์และผู้ใช้สามารถใช้งานในขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องล้างออก

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิมห่อชิ้นส่วนรถยนต์

กระดาษกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวโลหะ โดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) เคลือบอยู่ภายในเนื้อกระดาษ ซึ่งจะระเหยออกมาและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงช่วยป้องกันการออกซิเดชันหรือการเกิดสนิมได้
กระดาษกันสนิมสามารถใช้ได้กับชิ้นส่วนโลหะและงานเหล็กทุกประเภท รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และเหมาะสำหรับการส่งออกไปยังประเทศที่มีข้อกำหนดเข้มงวดทางด้านผลพิษ¹ สำหรับการเก็บรักษา ควรเก็บกระดาษกันสนิมให้ห่างจากความร้อน แสงแดด เปลวไฟ และความชื้น และควรใส่ถุงมือทุกครั้งก่อนจับขึ้นงาน เพื่อป้องกันคราบเหงื่อหรือความชื้นที่อาจเกิดจากมือ

GreenVCI : กระดาษกันสนิมห่อชิ้นส่วนโลหะ

กระดาษกันสนิม (VCI Paper)
เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ โดยมีสารป้องกันการเกิดสนิม (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เคลือบอยู่ในเนื้อกระดาษ ซึ่งจะระเหยออกมาและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงช่วยป้องกันการออกซิเดชันหรือการเกิดสนิม กระดาษกันสนิมสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มชั้นนอก, ชั้นภายใน, วางแทรกระหว่างชั้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะที่มีความชื้นชื่งทำให้เกิดการกัดกร่อน นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 18-36 เดือน

GreenVCI : คุณสมบัติกระดาษคราฟท์กันสนิม


กระดาษกันสนิมเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันสนิมโดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ที่ช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาของโลหะที่มีความชื้นซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อน กระดาษกันสนิมสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มชั้นนอก, ชั้นภายใน, วางแทรกระหว่างชั้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะได้

GreenVCI : การทำงานของกระดาษกันสนิม

กระดาษกันสนิม หรือ VCI Paper เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ โดยมีสารป้องกันการเกิดสนิม (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เคลือบอยู่ในเนื้อกระดาษ ซึ่งจะระเหยออกมาและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงช่วยป้องกันการออกซิเดชันหรือการเกิดสนิม กระดาษกันสนิมสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มชั้นนอก, ชั้นภายใน, วางแทรกระหว่างชั้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะที่มีความชื้นชื่งทำให้เกิดการกัดกร่อน นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 18-36 เดือน
และเหมาะสำหรับใช้ในคลังสินค้าหรือการส่งออกไปยังประเทศที่เข้มงวดทางด้านผลพิษ

GreenVCi : สารป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ ที่เคลือบไว้ในเนื้อกระดาษ

กระดาษกันสนิม (VCI Paper) เป็นกระดาษที่มีสารป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เคลือบไว้ในเนื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อกระดาษและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม

กระดาษกันสนิมมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความหนาของกระดาษ การเคลือบสาร VCI และการผสมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อเพิ่มความทนทาน บางประเภทยังมีการสกรีนโลโก้หรือข้อความบนกระดาษเพื่อเพิ่มความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์

กระดาษกันสนิมเหมาะสำหรับใช้ป้องกันการเกิดสนิมกับชิ้นส่วนโลหะที่มีรูปร่างซับซ้อน หรือที่ไม่สามารถใช้วิธีการป้องกันสนิมอื่นๆ เช่น การชุบน้ำมัน การทาจารบี หรือการใช้ถุงพลาสติก VCI ได้ กระดาษกันสนิมสามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 18-36 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการเก็บรักษา การใช้กระดาษกันสนิมจะช่วยลดขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานก่อนนำไปใช้ในกระบวนการต่อไป และลดการสร้างมลภาวะจากการใช้น้ำมันหรือสารเคมี

GreenVCI : กระดาษกันสนิม (VCI Paper)


กระดาษกันสนิม (VCI Paper)
คือกระดาษที่มีสารป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เคลือบไว้ในเนื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อกระดาษและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม

GreenVCI : กระดาษคราฟท์เคลือบสารกันสนิม


กระดาษกันสนิมคือกระดาษที่เคลือบด้วยสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor)
เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะที่ห่อหุ้มด้วยกระดาษนี้สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อกระดาษและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม
นอกจากนี้กระดาษกันสนิมยังสามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 18-36 เดือน และเหมาะสำหรับใช้ในงานหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันการกัดกร่อน เช่น เหล็ก เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ หรือยาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save