GreenVCI : กระดาษกันสนิมห่อชิ้นส่วนโลหะ

กระดาษกันสนิม (VCI Paper)
เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ โดยมีสารป้องกันการเกิดสนิม (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เคลือบอยู่ในเนื้อกระดาษ ซึ่งจะระเหยออกมาและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงช่วยป้องกันการออกซิเดชันหรือการเกิดสนิม กระดาษกันสนิมสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มชั้นนอก, ชั้นภายใน, วางแทรกระหว่างชั้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะที่มีความชื้นชื่งทำให้เกิดการกัดกร่อน นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 18-36 เดือน

GreenVCI : คุณสมบัติกระดาษคราฟท์กันสนิม


กระดาษกันสนิมเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันสนิมโดยมีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ที่ช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาของโลหะที่มีความชื้นซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อน กระดาษกันสนิมสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มชั้นนอก, ชั้นภายใน, วางแทรกระหว่างชั้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะได้

GreenVCI : การทำงานของกระดาษกันสนิม

กระดาษกันสนิม หรือ VCI Paper เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ โดยมีสารป้องกันการเกิดสนิม (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เคลือบอยู่ในเนื้อกระดาษ ซึ่งจะระเหยออกมาและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงช่วยป้องกันการออกซิเดชันหรือการเกิดสนิม กระดาษกันสนิมสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มชั้นนอก, ชั้นภายใน, วางแทรกระหว่างชั้น และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะที่มีความชื้นชื่งทำให้เกิดการกัดกร่อน นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 18-36 เดือน
และเหมาะสำหรับใช้ในคลังสินค้าหรือการส่งออกไปยังประเทศที่เข้มงวดทางด้านผลพิษ

GreenVCi : สารป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ ที่เคลือบไว้ในเนื้อกระดาษ

กระดาษกันสนิม (VCI Paper) เป็นกระดาษที่มีสารป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เคลือบไว้ในเนื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อกระดาษและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม

กระดาษกันสนิมมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความหนาของกระดาษ การเคลือบสาร VCI และการผสมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อเพิ่มความทนทาน บางประเภทยังมีการสกรีนโลโก้หรือข้อความบนกระดาษเพื่อเพิ่มความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์

กระดาษกันสนิมเหมาะสำหรับใช้ป้องกันการเกิดสนิมกับชิ้นส่วนโลหะที่มีรูปร่างซับซ้อน หรือที่ไม่สามารถใช้วิธีการป้องกันสนิมอื่นๆ เช่น การชุบน้ำมัน การทาจารบี หรือการใช้ถุงพลาสติก VCI ได้ กระดาษกันสนิมสามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 18-36 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการเก็บรักษา การใช้กระดาษกันสนิมจะช่วยลดขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานก่อนนำไปใช้ในกระบวนการต่อไป และลดการสร้างมลภาวะจากการใช้น้ำมันหรือสารเคมี

GreenVCI : กระดาษกันสนิม (VCI Paper)


กระดาษกันสนิม (VCI Paper)
คือกระดาษที่มีสารป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เคลือบไว้ในเนื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อกระดาษและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม

GreenVCI : กระดาษคราฟท์เคลือบสารกันสนิม


กระดาษกันสนิมคือกระดาษที่เคลือบด้วยสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor)
เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะที่ห่อหุ้มด้วยกระดาษนี้สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อกระดาษและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม
นอกจากนี้กระดาษกันสนิมยังสามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 18-36 เดือน และเหมาะสำหรับใช้ในงานหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันการกัดกร่อน เช่น เหล็ก เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ หรือยาง

GreenVCI : การทำงานของกระดาษกันสนิม


กระดาษกันสนิมคือ กระดาษที่มีสารป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เคลือบไว้ในเนื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อกระดาษและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม

กระดาษกันสนิมมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความหนา วัสดุที่ใช้เคลือบ และการใช้งาน บางประเภทมีการสกรีนโลโก้บนกระดาษ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิตบางประเภทมีการรวมกระดาษกับส่วนประกอบอื่น เช่น พลาสติก โฟม หรือกระดาษอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันความชื้นได้ดีขึ้น

กระดาษกันสนิมเหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นส่วนโลหะ หรืองานเหล็กทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมยาง และอื่นๆ กระดาษกันสนิมช่วยลดขั้นตอนการทำงานในการป้องกันสนิม ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิต

GreenVCI : ข้อดีของกระดาษกันสนิม

กระดาษกันสนิม

เป็นกระดาษที่มีชั้นผิวที่ช่วยป้องกันการสนิม สามารถใช้กันได้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง หรือในการบรรจุภัณฑ์ที่ต้องป้องกันการสนิม อย่างเช่น กระดาษอลูมิเนียมที่ใช้ในการห่อหุ้มอาหาร หรือในการบรรจุสินค้าที่ต้องมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม .

กระดาษกันสนิมมีความทนทานต่อความชื้น และสามารถใช้ในการป้องกันการสนิมของวัตถุต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถตัด พับ หรือห่อหุ้มสิ่งของได้ตามต้องการ กระดาษกันสนิมมีประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในการใช้ในครัวเรือน การบรรจุภัณฑ์ หรือการป้องกันการสนิมของวัตถุต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง .

GreenVCI : กระดาษกันสนิม PE LAMINATE

กระดาษเคลือบสารป้องกันสนิมแค่เพียงด้านเดียว คือด้านที่เป็นผิวกระดาษ (VCI Paper)
เวลาใช้งานต้องนำด้านผิวกระดาษเข้าหาผิวโลหะ ลักษณะทางกายภาพคือกระดาษคราฟท์เคลือบพลาสติกพีอี (คล้ายกระดาษห่อข้าวมันไก่) เพื่อเสริมความแข็งแรง ส่วนอีกด้านหนึ่งเคลือบสารป้องกันสนิม เวลาใช้งานต้องนำด้านผิวกระดาษเข้าหาผิวโลหะ

การใช้งาน: ใช้ห่อหุ้มชิ้นงานชิ้นส่วนโลหะ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยใช้ห่อหุ่มแบบมิดชิด ปิดสนิทคล้ายการห่อของขวัญ เพื่อให้สารป้องกันสนิมระเหยอยู่ภายใน โมเลกุลของสารจะทำหน้าที่เหมือนชั้นฟิล์ม ป้องกันการปฏิกริยาระหว่างผิวโลหะกับออกซิเจน โดยมีด้านที่เคลือบพลาสติก ทำหน้าที่ป้องกันน้ำและความชื้นอยู่ด้านนอก

GreenVCI : กระดาษคราฟท์กันสนิม คืออะไร?

กระดาษกันสนิมแบบแผ่นคือกระดาษที่มีสาร VCI เคลือบไว้บนพื้นผิว และตัดเป็นแผ่นขนาดต่างๆ เพื่อใช้ห่อหุ้มชิ้นงานโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม กระดาษกันสนิมแบบแผ่นมีข้อดีคือสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษในการตัดหรือปรับขนาด และสามารถห่อหุ้มชิ้นงานที่มีรูปร่างแปลกปลอมได้ กระดาษกันสนิมแบบแผ่นมีขนาดและความหนาต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน และประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save